Belangrijk

moet uw grootste aandacht weerhouden :

Betrekkelijk het gebruik van verwijzingen naar de richtlijnen voor erelonen of barema. Deze verwijzingen worden op Europees niveau niet meer toegelaten, onze vrienden de architecten werden door de Europese Commissie veroordeeld tot het betalen van een zware boete omdat zij barema’s hanteerden.

Nieuwe maatregelen moeten dus worden genomen door alle beroepsuitoefenaars, voor zoveel mogelijk moet op voorhand over de toe te passen honoraria met ons cliënteel afgesproken worden, met een zelfde regel voor ons allen voor ogen, gezonde en eerlijke concurrentie, zonder belangenvermenging.

In korte woorden zou het erop neer komen dat de beste het haalt, aan de beste prijs, zoals bepaalde luchtvaartmaatschappijen die vliegen tegen de laagste prijzen...en dan met of zonder de charme van de reis.

Ik ben de mening toegedaan dat deze methode absoluut niet toepasselijk is op de uitoefening van een vrij beroep die in eerste instantie een onafhankelijke dienstverlening en advies naar de burger toe beoogt, wat volledig verschillend is van een dienst naar een gewone consument die vaak hoeveelheid, lage prijs, snelle bediening en kwaliteit met elkaar verwart

Een zware uitdaging voor de toekomst van maatschappij die vooral op winst en bezit, dan wel op de waarde van het eigen zijn is gericht – een mooie filosofische benadering.

A.J. Vanderlinden

nationaal voorzitter KCLE

Uit het Voorwoord van Georama 2005 - 01

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS