Diploma

Houder zijn van een diploma van industrieel bouwkundig ingenieur optie landmeten (industriële hogescholen), van Licentiaat wetenschappen / aardrijkskunde, optie landmeten (Universiteit Gent of Luik) of van Meetkundige Schatter Onroerende Goederen (centrale examencommissie, wordt in Vlaanderen niet meer georganiseerd) - een diploma van gegradueerde « landmeter-expert vastgoed » of van gegradueerde « bouwkunde en vastgoed, optie opmeten », aangevuld met een getuigschrift van slagen voor de geïntegreerde proef voor uitreiking van de titels van meetkundige-schatter van onroerende goederen.

Eedaflegging

Eed afleggen (op basis van de Wet van 6/8/1993) voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement waar men zich vestigt. De aanvraag gebeurt door een aangetekend schrijven te richten naar de griffie van de Rechtbank, met kopij van diploma en getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

BTW

BTW-nummer aanvragen (Ministerie van Financiën / BTW)

Inschrijven op het tableau

De wet van 11 mei 2003 (B.S. van 06/06/2003) tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter­expert is werking ge treden op 1 oktober 2004. 
http://www.kcle-crge.org/nederlands/wetteksten.htm )

Om het beroep van zelfstandig landmeter-expert uit te voeren  dient u  ingeschreven te zijn op de lijsten van de Federale raad van de landmeters-experten.

Uw aanvraag tot inschrijving dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan de Federale raad voor landmeters-experten, WTC III, Simon Bolivarlaan, 30 - 27ste verdieping te 1000 BRUSSEL (met kopij van het diploma en van de eedaflegging).  

Allerlei
Aansluiten bij onze beroepsvereniging KCLE. Uw lidmaatschap laat u o.a. toe aan behoorlijk lage tarieven een verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid af te sluiten, alsook allerhande bijkomende verzekeringen zoals gewaarborgd inkomen, arbeidsongevallen, te verkrijgen aan bijzondere voorwaarden.

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en een mutualiteit.  Hiervoor kan je LIANTIS  contacteren - sociale zekerheid voor zelfstandigen https://www.liantis.be/nl

Voor bijkomende informatie contacteer ons secretariaat mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS