DE LANDMETER-EXPERT

ten dienste van de Burger, de Ondernemingen en de Maatschappij


Een specifieke hogere opleiding

Een beëdigde beroepsuitoefenaar

Een beschermde titel voor de zelfstandige beroepsuitoefenaar

Een bekwame en nauwkeurige beroepsuitoefenaar bij opmetingen

Een zelfstandige expert vastgoed


Met gereglementeerde activiteiten: (volgens de wet van 11 mei 2003 B.S. 06/06/2003 ):

Die overgaat tot afpalingen.

Die de plannen opmaakt en ondertekent die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.

 

 

Met algemene activiteiten ten dienste van:

Het recht:

de rechtbanken als gerechtdeskundigen, de advocaten en gerechtdeurwaarders, de notarissen

voor afpalingen en metingen, plannen bij notariële akten, erfdienstbaarheidnota’s, ruilingen, splitsingen, berekening, van de aandelen in onverdeelde goederen met oppervlakte bepaling, scheidsgerechten, geschillen, plaatsbeschrijvingen, verscheidene schattingen en waardebepalingen (erflatingen, giften, schadegevallen, onteigeningen, …), enz.

De bouwwereld:

de ingenieurs, de architecten, de aannemers en projectontwikkelaars

voor: technische metingen, muurovernames, hoogtemetingen, inplanting van kunstwerken, gebouwen of wegenis, technisch raadgever, enz.

De economie:

de industrie en de landbouw, de bank- en hypothecaire wereld, de verzekeringen de bedrijfsrevisoren, de eigenaars, huurders en landbouwers, de administraties en openbare diensten

voor metingen, onteigeningen, ruilverkaveling, schattingen voor hypotheekleningen, plaatsbeschrijvingen voor huur of voor werken na huur of na werken, schattingen van vaste activa van vennootschappen of onroerende sicav, technisch raadgever, enz.

Het leefmilieu:

de ruimtelijke ordening, de cartografie, stedenbouw

voor opmetingen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten, technisch raadgever bij wegenisontwerpen, grondwerken, infrastructuurwerken, enz.

De vastgoedsector:

als technisch raadgever, expert in waarden, bemiddelaar bij onroerende transacties, beheerder van goederen

voor geschillen en scheidsgerechten, alle schattingen en expertises bij aankoop, verkoop, verhuur, plaatsbeschrijvingen, beheer van onroerende goederen en onroerende rechten, syndicus van onroerende goederen en mede-eigendom, enz.

 

 

De landmeter-expert is een onmisbare beroepsuitoefenaar onderworpen aan een strikte plichtenleer, vertrouwd met alle vastgoed materies, veelzijdig en bevoegd door zijn vorming, verantwoordelijk door zijn beëdiging en door zijn tradities.

Een reële waarde te dienste van de burger, de ondernemingen en de maatschappij.

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS