Links

 

 

FVB - Link

Lijst van de Landmeters-experten ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden

economie.fgov.be/

Algemeen


Internationale landmetersverenigingen

FIG www.ddl.org/figtree/ 
Orde van Franse Landmeters: www.geometre-expert.fr/ 


GPS - GIS


Aanverwante beroepen

Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting -VLORO http://www.vloro.be/
Notarissen www.notaris.be/ 
  www.ping.be/~ping0276/ 
Nationale Orde van Architecten: www.ordevanarchitecten.be 
De Vlaamse Architectenorganisatie: www.nav.be 
Confederatie Bouw: www.confederatiebouw.be/ 
Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad: www.confederatiebouw.be/brusselhoofdstad 
Vlaamse Confederatie Bouw: www.vcb.be 
Confédération construction wallonne (CCW): www.confederatiebouw.be/wallonie 
De Vlaamse KMO-Bouwfederatie (NACEBO): www.nacebo.be 
Belgian Centre for Domotics and Immotics: www.bcdi.be 
Wetenschappelijk technisch centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB): www.bbri.be 
Interfederaal houtvoorlichtingscentrum (vzw hout): www.hout.be 
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars: www.biv.be 
Confederatie van immobilienberoepen van België (CIB): www.cibru.org 
  www.cib.be/vlaamse.gemeenschap 
Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO): www.bvvo.be 


Openbare verkopingen


Federale overheid

De Belgische Staat: fgov.be 
Eerste Minister: premier.fgov.be
Ministerie van Buitenlandse Zaken: diplobel.fgov.be
Ministerie van Binnenlandse Zaken: mibz.fgov.be
Ministerie van Financiën: minfin.fgov.be
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: meta.fgov.be
Ministerie van Defensie: mil.be/abl/index
Ministerie van Justitie: just.fgov.be
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : economie.fgov.be
Ministerie van Ambtenarenzaken: mazfp.fgov.be 
Ministerie van Sociale Zaken: socialsecurity.fgov.be 
Ministerie van Verkeer en infrastructuur: vici.fgov.be
Raad van State: raadvst-consetat.be 
Nationale Bank: nbb.be 
Federaal Planbureau: plan.fgov.be 
Het Belgisch Staatsblad: staatsblad.fgov.be
Unplib www.unplib.be


Vlaamse overheid

Koepelsite:

www.vlaanderen.be 

Ministers van de Vlaamse Regering:

www.vlaanderen.be/ned/sites/overheid/regering/regering.htm 

Publicaties:

www.vlaanderen.be/ned/sites/publicaties.htm 

Milieu:

www.vlaanderen.be/ned/sites/binnenland/binnenland_f.htm
Ministerie voor ruimtelijke ordening, huisvesting en monumenten en landschappen: www.vlaanderen.be 

Instituut voor Natuurbehoud:

www.instnat.be 

Leefmilieu-informatie Vlaanderen (MINA):

www.mina.be 

Administratie Milieu, Natuur-, Land-, en Waterbeheer (AMINAL):

www.mina.be/aminal/index.html 

Openbare Afvalstoffenmaatschappij(OVAM):

www.ovam.be 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM):

www.vlm.be 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):

www.vmm.be 

Aquafin:

www.aquafin.be 
AGIV www.agiv.be


Andere overheden

Ministerie van het Brussels Hoofdsstedelijk gewest: www.bruxelles.irisnet.be 
Ministerie van het Waals Gewest: www.wallonie.be 


Provincies en Gemeenten

Belgische digitale steden come.to/steden
West-Vlaanderen: www.west-vlaanderen.be 
Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be 
Antwerpen: www.provant.be 
Limburg: www.limburg.be 
Vlaams-Brabant: www.vl-brabant.be 
Waals-Brabant: www.brabantwallon.be 
Henegouwen: www.hainaut.be 
Namen: www.province.namur.be 
Luik  www.liegonline.be 
Luxemburg www.province.luxembourg.be


Andere

Association pour la promotion des energies renouvelables www.erel.org 
Bond beter leefmilieu Vlaanderen: www.bondbeterleefmilieu.be
Bouwinfo in België http://www.bouwinfo.be
Brussels instituut voor milieubeheer: www.bimibge.be 
Centrum duurzaam bouwen: www.cedubo.be 
CROW  - Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering vzw http://www.crow.be/web/
Electrabel: www.electrabel.be
Greenpeace: www.greenpeace.be 
Informazout: www.informazout.be 
Interelectra: www.interelectra.be 
Inter Regies: www.inter-regies.be 
Kamer van arbitrage en bemiddeling: www.arbitrage-mediation.be 
Kamer van koophandel en nijverheid van Antwerpen: www.kkna.be 
Koninklijke Bibliotheek: www.kbr.be 
Luchthaven Brussel nationaal: www.brusselsairport.be 
Onderzoeks- en infromatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO): www.oivo-crioc.org 
Posterijen: www.post.be 

Réseau Eco-Consommation:

www.ecoconso.org 
Seniorama (aanpasbaar bouwen): www.seniorama.be 
Spoorwegen: www.nmbs.be 
Telefoonboeken Gouden gids www.goudengids.be
  Witte gids www.1207.be
Test aankoop: www.test-aankoop.be 
Vlaams instituut voor Bio-ecologisch bouwen en wonen (VIBE): www.vibe.be
Weerbericht:
Les indexes: economie.fgov.be  
Le conseil supérieur des Classes Moyennes: www.csipme.fgov.be 
Electrabel: www.electrabel.be
Informazout: www.informazout.be 
Inter Regies: www.inter-regies.be 
Aéroport Bruxelles national: www.brusselsairport.be 
La Poste: www.post.be 
Les pages blanches  www.1307.be
Les pages d'or www.pagesdor.be
Union des Classes Moyennes www.ucm.be
Les institutions européennes: europa.eu.int
Chambre d'arbitrage et de méditation asbl: www.arbitrage-meditation.be
Chemin de fer: www.nmbs.be 
Test achat: www.test-achats.be 
La Météo: www.meteo.be

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS